Wellness Hotel Siófok

Balaton – Siófok

Siófok természetvédelme

siófok természetvédelmi területeA látogatókat egyértelműen csábítják szépségükkel az olyan vidékek, amelyek mentesek a folyamatos emberi háborgástól. A Siófok területén található Töreki Halastavak is egy ilyen terület, a természetvédelem 1992 óra védelmezi. A Töreki Halastavak a lösz dombok között alakult ki a korai pleisztocén időben, a Pannon-tenger levonulása utáni időszakban, Siófok nyugati szélén. A Töreki Halastavak természetvédelmi térség a Balatonra merőleges irányban húzódó völgyben található meg. Dél-Dunántól piros színű turistaútvonala is itt halad át. A természetvédelmi terület egyik nagy értékű része a Cineke patak, Siófok környékén az egyetlen olyan vízfolyás, amely élővizet szállít, és a Balatonba torkollik. Az értékekhez sorolható még a patakra épített 36 hektárnyi vízrendszer, amely 10 tóból áll. A forrásvidék is ugyancsak védett rész. Az élőhelyek nagyfokú változatossága a jellemzője a territóriumnak, erdők, száraz gyepek, üde kaszálók, mocsár és tó található Siófok természetvédelmi területén. Rengeteg értékes élőlénynek biztosítja ez a változatosság az életteret Siófok környékén. Siófok természetvédelmi területének déli részén 64 hektárnyi erdőtömb található, a cseres-tölgyes faállomány életkora pedig 80 év körülre tehető.

Siófok 9 ezer méteres tanösvénye 1998-ban készült, Siófok jellegzetes élőhelyeit igyekszik bemutatni, latin, német, és természetesen magyar nyelvű tájékoztatók kihelyezésével igyekeznek az állatvilágot és a növényvilágot bemutatni. Siófok természetvédelmi területén két külszínfejtést is abbahagytak, ahol gyurgyalagok és rengeteg partifecske kolónia élőhelye található. Erre vonulnak az európai madárfajok is, ugyanis a vonulási útvonaluk itt található. Rengeteg itthon nem honos madárnak nyújtanak táplálkozó- és pihenőhelyet a halastavak, tavasszal és ősszel is, így rendkívüli tömegben szokták ellepni a madarak a vonulás idején a területet. Az elemózsiát a kirándulók általában erdei vagy tavi pihenőhelyen szokták elfogyasztani. Siófok önkormányzata tartja fenn a természetvédelmi területet, a földtani feltárásokat pedig az MTA végezte el, szeretnék a látogatóknak bemutatni az elmúlt 30 ezer év alakulását a föld felszínének tekintetében. Siófok természetvédelmi területén 71 hektárnyi erdőt telepítettek, egy forrás garantálja a friss ivóvizet is, Siófok önkormányzata pedig további feltárásokat is tervez. Az élőhely tudományos feltárást az ELTE végezte el, ezért a természetvédelmi terület remek lehet az általános iskolai és középiskolai képzés mellett az egyetemi képzésre is. Természetvédelmi táborokat és terepgyakorlatokat is sűrűn szoktak ide szervezni.